Koncert Niepodległości

Projekty muzyczne

Wielkoformatowy muzyczno-słowny spektakl realizowany od 2009 r. w Muzeum Powstania Warszawskiego w dniu 11 listopada. Specjalne edycje odbywają się na pl. Marszałka J. Piłsudskiego oraz Zamku Królewskim w Warszawie, na Westerplatte oraz z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego.
Koncert realizowany jest także za granicą: w Kanadzie i Australii, na Litwie i na Łotwie. W 2019 r. Polish Independence Concert wystąpił z anglojęzycznym programem w bazie Wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej NATO w Ādaži.