Karbala

Muzyka do filmu

Propozycja muzyczna do filmu Karbala. Ostatecznie motyw do filmu przygotował Cezary Skubiszewski wraz z Lisą Gerrard. Niniejsza kompozycja dedykowana jest wszystkim polskim żołnierzom na misjach, takim cichym bohaterom. Mało o nich wiemy, mało się o nich w naszym kraju mówi. Nie to co etos amerykańskiego żołnierza. Może warto to zweryfikować, oczywiście nie wdając się w dyskusje o słuszności lub jej braku wielu misji zagranicznych.
Autorka pragnie podziękować za udostępnienie zdjęć z misji żołnierzom Jednostki Specjalnej “GROM” oraz żołnierzom III zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku.